2021.08.01, Warta Poznan - Pogon Szczecin (27 zdjęć)