2023.11.04, Projekt Warszawa - Barkom Kazany Lwow (42 zdjęć)